Kim jest logopeda, kiedy i po co do niego się udać ?

Kim jest logopeda, kiedy i po co do niego się udać ?

Logopeda to specjalista zajmujący się problemami z komunikacją. Najważniejszymi zadaniami logopedy jest zdiagnozowanie problemu i ustalenie przebiegu terapii, która powinna być dostosowana do możliwości pacjenta. Praca logopedy polega na pomaganiu dzieciom i dorosłym w pokonaniu swoich barier komunikacyjnymi. Wielu logopedów pracuje wyłącznie z dziećmi, jednak są też tacy specjaliści, którzy zajmują się osobami dorosłymi.

Do logopedy przychodzą osoby, które ponownie uczą się mówić po przebytych udarach, porażeniach nerwu twarzowego lub po wypadkach komunikacyjnych. Pojawiają się też nauczyciele, dla których aparat mowy jest głównym narzędziem pracy, a także aktorzy czy osoby pracujące w radiu.
Dzieci, które trafiają do logopedy, zazwyczaj borykają się również z wadami zgryzu czy innymi wadami aparatu mowy. Jednak jest też spora grupa dzieci, która nie posiada barier fizjologicznych, a mimo to mają problemy z wyraźną wymową.

Do logopedy należy udać się, gdy tylko zostanie zauważony problem z wymową. Nie warto czekać, aż problem naszego dziecka rozwiąże się samoistnie, bo może do tego nie dojść, a co gorsze problem z niewyraźną mową, może się pogłębić.

Trzeba sobie zdawać sprawę, że problemy z wymową to też problemy w komunikacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Każdy z nas chce być zrozumiany i mieć kontakt z otoczeniem, dlatego warto szybko reagować, aby ewentualne problemy zostały rozwiązane i dziecko nie ucierpiało przez ograniczenie kontaktów z kolegami i koleżankami.

Na konsultację logopedyczną powinny się też udać nastolatki i dorośli, którzy obserwują u siebie złą wymowę. Specjalista po wykryciu problemu dobierze odpowiednie ćwiczenia, które pozwolą na skorygowanie wady wymowy. Jest to jednak dużo trudniejsze niż w przypadku małych dzieci, u których terapia w zależności od stopnia wady, może trwać o wiele krócej niż u osoby dorosłej. Dzieje się tak z uwagi na plastyczność aparatu mowy podczas fazy wzrostu. W tym okresie dzieci uczą się tego, jak mówić, a odpowiednio poprowadzone w terapii logopedycznej nabywają umiejętności o wiele szybciej niż dorośli, którzy przez lata byli przyzwyczajeni do swojego, nie zawsze poprawnego sposobu wymowy.