Narzędzia diagnozy logopedycznej

Najlepsze narzędzia diagnozy logopedycznej.

Do wykonania diagnozy logopedycznej oprócz obecności samego zainteresowanego i logopedy potrzebne są też odpowiednie narzędzia, które pozwolą określić, z jakim problemem zmaga się dziecko. Trzeba jednak pamiętać, że diagnoza logopedyczna nie jest jedna, może się ona zmieniać i ewoluować w trakcie trwania terapii. Dlatego też specjaliści w dziedzinie logopedii w procesie diagnozowania stosują testy przesiewowe, zasadnicze i sterowane. Testy są wstępną formą selekcji dzieci z niską sprawnością językową. Testy zasadnicze skupiają się na ogólnym badaniu mowy, natomiast testy sterowane pozwalają na ocenę poziomu mowy i komunikacji wśród najmłodszych i młodzieży.

Jest też wiele różnych badań mających na wpływ z mowy, artykulacji, słuchu fonetycznego, sprawności językowej i wiele innych, które mają na celu lokalizację przyczyny problemów z komunikacją. Bardzo często okazuje się, że niewyraźna mowa jest spowodowana przez niedosłuch, o którym rodzice nie mieli pojęcia, bo wstępne badanie przesiewowe słuchu wykonywane w szpitalu nie wykryło problemu. Co za tym idzie, dziecko, które nie miało szans na poprawne usłyszenie wymawianych do niego słów, nie mogło się również nauczyć ich poprawnej wymowy. I właśnie takie problemy często wykrywane są na diagnozach logopedycznych.

Do wykonania badań podczas diagnozy logopedycznej potrzebny jest szereg narzędzi, które pozwolą na szybsze zlokalizowanie problemu. Najczęściej używane są pisane narzędzia diagnostyczne takie jak testy, książeczki, obrazki, jednak podczas pracy logopedzi używają o wiele więcej innych narzędzi, które ułatwiają im pracę. Bardzo często podczas diagnozy puszczane są różnego rodzaju nagrania, dlatego do narzędzi logopedy trzeba zaliczyć równie magnetofon, komputer, analizator mowy, instrumenty muzyczne, aparaty słuchowe.

Pomocne w pracy logopedy są również zbiory opowiadać, bajek, wiersze, teksty piosenek, wszelkiego rodzaju gry, plansze obrazkowe. Czyli wszystko to z czym logopeda będzie mógł pracować podczas wykonywania diagnozy, zbiory zadań.