Przesiewowe badanie logopedyczne

Czym jest przesiewowe badanie logopedyczne.

W szkołach podstawowych i przedszkolach na początku każdego roku szkolnego pojawia się informacja o przeprowadzanych badaniach przesiewowych. Takie badania organizowane są przez logopedów i mają one na celu znalezienie dzieci, które mają problem z wymową i komunikacją. Podczas takiego badania przeprowadza się ciekawe rozmowy i zabawy z dziećmi w poszczególnych klasach. Z grupy wyłaniane są osoby, którym potrzebna jest pomoc. Takie badania są niezwykle potrzebne, bo pomagają znaleźć dzieci, które potrzebują fachowej pomocy. Bardzo często jest tak, że wada wymowy ma ogromny wpływ nie tylko na funkcjonowanie w społeczeństwie, ale i na własną samoocenę w późniejszym wieku. Dlatego realizacja badań przesiewowych jest ogromnie ważna, gdyż prowadzi do uzyskania pomocy logopedycznej, która te problemy pomoże rozwiązać.

Badanie przesiewowe polega na zaobserwowaniu czy dzieci potrafią zrozumieć wypowiadane przez logopedę zdania. Następnie same są zachęcane do odpowiadania na pytania lub do opowiedzenia jakiejś krótkiej historyjki. Kolejnym etapem badania przesiewowego jest kontrola artykulacji, czyli tego, w jaki sposób dziecko wymawia słowa. Organizowane są również zabawne ćwiczenia, w których dzieci mają powtarzać zabawne miny. Etap ten odpowiada za sprawdzenie sprawności języka, warg i wędzidełka. Bardzo ważny też jest sposób, w jaki dziecko oddycha.

Czy logopeda musi wykonać badanie przesiewowe?

U starszych dzieci, takie wstępne przesiewowe badanie może wykonać nauczyciel klas początkowych i na podstawie swoich obserwacji skierować dziecko, bądź kilkoro na wizytę logopedyczną. Tu zadanie jest już łatwiejsze, bo starsze dzieci chętniej opowiadają, zgłaszają się do odpowiedzi i choć nadal lubią zabawę, to są w stanie skupić się na poleceniach nauczyciela i próbować je wykonać, co może ogromnie ułatwić proces badania. Test przesiewowy może również wykonać wychowawca, czy lekarz pediatra, który na badaniu dostrzeże problem z rozwojem mowy.